Pozostań on-line

Dokonujesz właśnie kluczowej decyzji, tak! Chcesz zarejestrować Twojego Partnera. Poniżej znajdziesz formularz rejestracyjny, który Ci to umożliwi.

„Nie musisz być Wielkim aby zacząć, ale musisz zacząć aby być Wielkim…”  – Zig Ziglar

Paul McFlint

CEO CLUB R2 LTD 

Zgłoszenie nowego partnera do referencyjnego systemu rekomendacji
Proszę podać adres jeśli jest on inny niż podany powyżej.
Prosimy o podanie numeru, na który przesłane zostanie hasło SMS konieczne do logowania.
Nr konta, na który przekazywane będą wypłaty procesu KESZOWANIA w systemie RSR.
Adres email, na który przesłane zostanie hasło oraz login niezbędne do logowania.
Po wyborze licencji, konieczne jest dokonanie płatności za zakup produktu.
Jeśli posiadasz kod rabatowy podaj go w polu powyżej. Rabat procentowy zostanie aktywowany przy rejestracji aplikacji. Sprawdź z Wprowadzającym ważność kodu.
Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego zarejestrowanego członka Club R2.
Prosimy o podanie numeru identyfikacyjnego członka Club R2, pod którym należy dokonać rejestracji.
Jeśli "Nie" prosimy o podanie nr iD w RSR
Prosimy o podanie wcześniej nadanego nr iD w RSR
Jeśli "Tak", proszę wypełnić pola poniżej
Tylko w przypadku rejestracji biznesowej.
Tylko w przypadku rejestracji biznesowej.
Tylko w przypadku rejestracji biznesowej
Zgody na przetwarzanie danych osobowych CRM/TMR w poszczególnych, wskazanych powyżej celach, są od siebie niezależne i wyrażane są odrębnie. Każda z odrębnych zgód jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Club R2 LTD, 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, UK, do których przysługuje prawo wglądu, aktualizacji oraz usunięcia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z administratorem Państwa danych osobowych pod adresem email: biuro@clubr2.pl lub drogą pocztową na adres: Club R2 LTD, 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, UK z dopiskiem "RODO"

Contact Info

Copyright © 2021. Club R2 LTD UK – London